speellocatie
Dorpshuis Neck (Wijdewormer)     tel: 06-40612799 / 06-15449772
Wijdewormerplein 3 - 1456 CB - Neck

Dicht bij Purmerend !

opgericht
juni 1994
speelavond
dinsdag - start 19:45 - aanwezig 19:35
per avond
6 rondes
aantal leden
> 130
bankrekening
NL23INGB0005428211   tnv DODT Purmerend
contributie
enkelleden :
€ 75,00 per jaar
dubbelleden:
€ 68,00 per jaar
* = lid van meerdere NBB clubs - Stepbridge telt niet mee.
Betaling van de contributie via automatische incasso per eind september
info:  martje couwenhoven
Westerweg 47A - 1445 AC  Purmerend
0299-646583
Algemene informatie
Bestuur
info
voorzitter
competitieleiding
wedstrijdleiding
website
secretariaat
06-83-211890
algemene zaken
opleidingen
penningmeester
ledenadministratie
zaal en materiaal
lief en leed
Commissies
abitragezaken
rob schreuder
jet van nieuwenhuijze
gerda lefèbre
gerard gruijthuijsen
technische commissie
en zaalinrichting
erik aerts - ruud v.h. kaar
ledencontacten  - lief en leed
gerda lefèbre
kascontrole
johan van ginkel
wernard riedijk
wernard riedijk
06-30-000311
automatisering
alphons schut
marja groenewoud - martje couwenhoven jet van nieuwenhuijze - gerda lefebre
adri steur
Purmerend - Neck (Wijdewormer)